Fællesskabet

Menigheden Lys & Salt

... hvem er vi?

 

Har vi, i denne menighed, altid været kristne? Nej, det har kun en af os været, så vi kender til, hvordan de fleste mennesker lever, og hvordan mennesker, uden for kirken, tænker. Vi har også prøvet ting som de fleste kristne ikke har, så vi kender godt til livet uden for menigheden.  

Du kan læse vores vidnesbyrd her: http://xn--tropgud-hxa.dk/vidne

I starten kom vi i Pinsekirken, hvor flere af os er døbt, og på det tidspunkt var Pinsekirken et dejligt sted at komme, bortset fra at vi kun kom en gang om ugen. Men ingen kan leve med Herren, med kun én prædiken om ugen. For vi var sultne efter mere af Gud og blev så præsenteret for Trosbevægelsen, som vi på det tidspunkt syntes lød spændene. Her var mange mennesker, og når der er det, bliver man jo altid interesseret i at se, hvad det er for noget.

Det skete, da der startede en ny menighed op på Amager. Yes, tænkte vi, det ville være dejligt med en lokal menighed, så der begyndte vi at komme. Men vi blev hurtigt skuffede, for her var ikke det, vi søgte, nemlig undervisning ud fra Guds ord, og den kærlighed til hinanden, som disciplene havde. Vi kunne ikke finde nogen steder i Bibelen, hvor man kunne visualisere sig til tingene, og hvor man skulle gå efter materielle goder. Desuden kom der mange læremæssige forkerte ting ind, og kærligheden manglede. Det kunne vi ikke stå inde for og måtte derfor drage denne konsekvens at forlade Trosbevægelsen. 

Herefter stod vi lidt på bar bund – vi var rådvilde og forvirrede, men vi ville finde den ultimative sandhed. Det blev år med bibelstudier, masser af bøn og søvnløse nætter - men samtidig en lærerig vandring med Gud, som vi ikke ville have været foruden.

Derefter startede vi en lille menighed med 7 mennesker - ikke mange - men her fik vi alligevel alt, hvad vi bad om. Undervisning set med jødiske øjne, (for det er jo dem, som kender skriften bedst), egne kristne videoer med dejlig undervisning og skønne bibeltro sange, som ligger på YouTube:

 https://www.youtube.com/channel/UCrZfBRY1FA2Avu-2Kc4u-Qw

Vi har også gjort plads til børnearbejde, som er spændene for børn (og voksne), en daglig andagt, et månedligt nyhedsbrev, undervisning i evolution/skabelse, de sidste tider -  ja, Gud har givet os alt hvad vi behøver.

Vi ønsker også at nå de ufrelste, og taler derfor om evangeliet hvor vi kan komme til det, og har derfor også lavet både traktater og pjecer til lejligheden. Og hvorfor? - fordi vi fornemmer, at Gud vil bygge sin menighed op i disse tider. Vi kan ikke gå alene, vi er Kristi legeme og har brug for hinanden.

Netop derfor har vi bøn 4 gange om ugen, og vi er sammen det meste af lørdagen hvor vi har undervisning, menighedsarbejde og spiser sammen. Ud over det mødes vi 6 gange om året og har menighedsweekend på Bornholm. Og vi tror, at der vil komme flere til, dem som virkelig vil Herren, og som ønsker at sætte ham på 1. pladsen i sit liv...

Vi holder også den ugentlige sabbatsdag, som Gud indstiftede ved skabelsen på den syvende dag - og derfor tiltænkt hele Guds skabning. På Guds befaling holder vi derfor hviledag og fejrer den som en helligdag. Det er den sidste dag i ugen, som er en lørdag (det står skrevet bagerst i Biblen) og ikke om søndagen, som både Folkekirken og Den Katolske Kirke har lavet den om til.

Så sidder du lige nu og læser dette, og har det på samme måde som vi havde det, i de menigheder vi kom i, skal du være så hjertelig velkommen. Du kan kontakte os enten på Bornholm eller Amager hvor vi holder til.

Vores kontakt på Amager og Bornholm er: tropaagud@gmail.com

 

Hvilken lære står Lys & Salt for?: http://www.lysogsaltsblog.dk/de-joediske-roedder-2